service

Dat de verkoop van wit- en bruingoed samengaat met service vinden wij vanzelfsprekend. Alle producten waarom daarom thuis afgeleverd en (speelklaar) aangesloten.

Bijkomende werkzaamheden, zoals het wegwerken van snoeren, kunnen wij in overleg uitvoeren.

Ondanks alle zorg kan zich onverhoopt een storing voordoen. Elektrische storingen worden door onze eigen storingsdienst altijd binnen 24 uur opgelost. Van die zekerheid kunt u op aan.

winkel912