service

De medewerkers van onze eigen technische dienst worden regelmatig bijgeschoold. Zo zijn zij steeds volledig op de hoogte van alle nieuwe apparatuur die wij in onze projecten gebruiken.

Ondanks alle zorg kan zich onverhoopt een storing voordoen. Elektrische storingen worden altijd binnen 24 uur opgelost.

Van die zekerheid kunt u op aan.

electra 2